IT SÄKERHET & DIGITAL ARBTSPLATS

Genom att blanda toppmodern teknik med äkta mänsklig intuition ger den betrodda, kontrollerade SOC/NOC från WE AZURE U exakta, praktiska råd för att skydda dina data. Vår IT-tjänster är idealiskt skräddarsydd för organisationer som vill ha en heltäckande förståelse för vad som händer inom deras nätverk, både på plats och i molnet, för att kunna svara på potentiella hot direkt.

IT LEDARSKAP

WE AZURE U har mycket stark process efterlevnad, fokuserar på resultat och upprätthåller vårt engagemang för att se till att projektets leveranser uppnås. Vi har ofta arbetat i mycket krävande och instabila miljöer men bibehållit fokus under alla omständigheter.

E2E INTEGRERAD AFFÄRSDATA 

Business Integration Suite accelererar ditt företag genom att sammankoppla dina IT-system på ett intelligent sätt och integrera din teknik med dina partners, kunder och leverantörer. BIS är den centrala integrationsplattformen för hela ditt ekosystem.

WE AZURE U

PROFESSIONELLT IT STÖD MED SPETSKOMPETENS INOM:

-IT SÄKERHET

-INFRASTRUKTUR

-AFFÄRSSYSTEM

-OCH DIGITAL ARBETSPLATS


  VISSA FÖRETAG HAR UTMANINGAR såsom:

  • IT teknik är inget som är fokus för ert förtag
  • Många separat lösningar som jobbar dåligt tillsammans
  • Manuella processer som tar tid och resursers
  • Verktyg blir för små / ohanterliga vartefter behov växer och förändras
  • Samma information på flera ställen , dubbelarbeten
  • Kommunikation fallerar
  • Dåliga beslutsunderlag
  • Säkerheten äventyras
  • Ingen överblick med risker för högre kostnader än nödvändigt

  NI KONCENTRERAR ER PÅ ERT FÖRETAGS HUVUDSYSSLA
  POWEX FÖRSÄKRAR ATT IT MILJÖN FUNGERAR KORREKT

  POWEX IT AS A SERIVICE

  Hanterade IT Tjänster är utformade för att stödja växande företag genom att erbjuda helt hanterade tekniklösningar till en överkomlig kostnad. Vårt arbetssätt är att implementera en smidig, skalbar lösning med ett proaktivt förhållningssätt av problemlösning som håller dina system igång dygnet runt, så att du kan fokusera på andra uppgifter som är viktiga för din organisation. IT-problem kan vara en huvudvärk, särskilt med flera enheter på flera platser, med kostnaderna för ny hårdvara och installation. Därför erbjuder vi dig ett brett utbud av tjänster som uppfyller dina behov, inklusive; Skrivbord/arbetsplats som tjänst, hanterad säkerhet, hanterat nätverk, identitets- och åtkomsthantering, hanterad värdskap/hosting, hanterad efterlevnad av standarder/processer(ISO/GDPR) och mycket mer.

  Allt hanteras, underhålls och stöds av vårt eget specialistteam, säkert hanterat på våra egna datacenter eller på din egen/önskade datacenter, vilket ger dig omedelbar tillgång 24/7 till dina data, applikationer och system. Prenumeration av dessa tjänster, tar det bort behovet av att verksamheten behöver lägga ut betydande summor pengar i förskott, vilket ofta innebär skinande ny utrustning, senaste tekniken och de skarpaste resurserna, utan en skrämmande faktura.

  Med Hanterad IT-tjänst, fungerar Allt tillsammans och genomförs, förvaltas och stöds av oss. Det är problemfritt, vilket sparar tid och pengar.


  POWEX HAR DJUP TEKNISK OCH LEDANDE KUNSKAP

  POWEX IT GENOMFÖR EN IT SÄKERHETS GRANSKNING

  Alla företag måste kunna göra affärer på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Vi är din partner och ger dig vår kompetens inom IT Infra & Säkerhet.


  När POWEX IT Genomför en IT säkerhets granskning (audit) av Organisationers färdigheter och status inom IT säkerhet så möjliggör det att ni är trygga att allt skall fungera som tänkt både ur ett IT teknisk och affärsperspektiven

  Checklista för IT Säkerhet för informationsteknik

  • Security and Risk Management

  • Asset Security

  • Security Architecture and Engineering

  • Communication and Network Security

  • Identity and Access Management (IAM)

  • Security Assessment and Testing

  • Security Operations

  • Software Development Security

  Vi har erfarenhet för att effektivt utforma, konstruera och hantera den övergripande säkerhetshållningen i en organisation. Vi täcker brett spektrum av ämnen som ingår i CISSP/ISO27001/GDPR/ITIL och säkerställer dess relevans inom alla discipliner inom informationssäkerhet. Och har bla. kompetens inom:

  • IT Juridik

  • Cisco CCNA &Linux /Windows Hardening

  • IPS/ID /IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet

  • Kravhantering och projektledning

  • Molnsäkerhet/Nätverkssäkerhet/Penetrationstestning av nätverk

  • Programmering

  • Virtuella system